Menu
  • Начало
  • Новини
  • Фирма “АН ТРЕЙДИНГ” ЕООД е бенефициент по „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: No BG16RFOP002-2.073-12294“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”Имаме удоволствието да Ви информираме, че “АН ТРЕЙДИНГ” ЕООДсключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 6100,00 лв., от които 5185,00 лв. европейско и 915,00 лв. национално съфинансиране. ОПИСАНИЕНАПРОЕКТА:“АН ТРЕЙДИНГ” ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-45.32 Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цел/и на проектното предложение:Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Период на изпълнение:Дата на стартиране 04.09.2020 г. Дата на приключване 03.12.2020 г.

Вашият коментар

Add a comment
Обадете се